София 1795 ж.к. Младост Бл.85 вх. А ап.2 +359 879 99 8917 +359 8998 03330

Pricing Table

  You Are Currently Here!
 • Home
 • Pricing Table

Цени за пребиваване в центъра

Прости цени, гъвкави опции,

& нищо скрито.

Пребиваването в център Отново ,,Аз" се осъществява със сключен договор за дарение на Разидента който ще се лекува. Център Отново ,,Аз" зашазва правото си да промяня цените на сключените договори и месечни такси.

VIP опция

250 лв
 • 24 часа
 • Дневни и персонални сесии
 • Храна и напитки
 • Самосоятелна стая

Икономичен

150 лв.
 • 24 часа
 • Дневни сесии
 • Храна и напитки
 • Не самостоятелна стая

Месечен пакет

3595 лв.
 • 24/7 пребиваване
 • Дневни и персонални сесии
 • Храна и напитки, трудотерапия
 • Стая в зависимост от заетостта