София 1795 ж.к. Младост Бл.85 вх. А ап.2 +359 879 99 8917 +359 8998 03330

Представяне

    You Are Currently Here!
  • Home
  • Представяне

ФАЗИ НА ЛЕЧЕНИЕ:

Център Отново ,,Аз”

Психосоциалната рехабилитация е изпитан метод, който създава ценностна система, изгражда осъзнатост и здрави връзки между хората, развива умения човек отново да ,,участва" в живота си по нов и здрав начин.

Повярвай

Правилата и ценностите на Отново ,,Аз"

1. Тук сълзите и смеха са винаги добре дошли! 2. Всеки Тук е по свой собствен избор и желание! 3. Тук нищо не се прави насила! 4. Не се борим с недоверието си, защото то е пътя към доверието! 5. Не се борим с нищо, приемаме нашата зависимост и нашите слабости и се опитваме да ги превърнем в наша сила! 6. Всеки Тук е наясно, че процесът на промяната не е лек път и не дава моментален резултат. 7. Всички Тук знаем, че терапията е взаимен процес и двупосочна улица. Учим се един от друг. 8. Приемаме, че всички сме равни като човеци. 9. Тук сме не за да не употребяваме, защото това го можем, а за да се научим как да живеем, без да имаме нужда от употреба! 10. Всеки човек има собствена индивидуалност, която приемаме! 11. Тук си припомняме, преоткриваме и създаваме нашите ценности! 12. Помагайки на другите, помагаме на себе си!

13. Тук не обвиняваме и не се осъждаме за минали действия, за да можем да ги споделяме открито! 14. Приемаме, че грешките са уроци и че няма съвършени хора! 15. Тук си даваме възможност да откриваме нови пътища към себе си! 16. Всяка седмица има различни видове обучения или семинари, в които можем да открием нови професии или хобита! 17. Имаме духовни и културни дейности, които не ни задължават, но биха могли да обогатят мирогледа ни. 18. Не влизаме в спорове относно политика, религия, расови убеждения. Уважаваме избора на всеки един от нас! 19. Не обсъждаме човек в негово отсъствие. 20. Тук не се употребяват никакви психоактивни вещества, не се играе хазарт, не се подстрекава към това! 21. Никой не е длъжен да казва нещо, което не иска, и не се прилага никакъв натиск за това, защото не сме в съд, а в училище за живот. 22. Вечер си лягаме с чиста съвест, защото сме ,,отново аз” още един ден. Това в началото може да не ни радва, но го приемаме като предизвикателство. 23. Не се обвиняваме за променливата мотивация, защото това е човешко. Знаем, че няма позитивни и негативни чувства - има приятни и неприятни такив Учим се да приемаме, че те са част от нас и да ги изразяваме, без да нараняваме другите. 24. Ние се обаждаме на близките си. За това има възможност 3 дни в седмицата. 25.Тук си даваме време да се приемем, да си простим, да се заобичаме и ценим.

Отново ,,Аз"

Често, зависимостта се разглежда като вредна употреба на психоактивни вещества. Илюзията е, че когато човек спре да употребява - вече всичко е наред! Е, изненада! Това съвсем не е вярно. Употребата е резултат от доста по-дълбинни причини. Емоционалното и физическо насилие може да бъде предпоставка или резултат от/за зависимост. Знаехте ли това? Кой се грижи за хора, които са били унижавани, например и това е променило психиката им, както и за тяхните насилници? Как наказваме децата си след като проявят агресия? Как реагираме на емоционалното насиле като общество? По какъв начин ,,замитаме" под килима проблемите си и как ,,заместваме" с оправдания? Нужно е да си отговорим на тази въпроси! Вярвам, че Отново ,,Аз" ще имаме сериозен принос в промяната!

Отново ,,Аз"

Stanislava Pircheva-Ava Research

За проблемите в обществото вследствие употребата на психоактивни вещества или употребата е вследствие на проблемите в обществото ще говорим

  • Execllent!!

Martha Alex Manager

Through gaining experience in various economic periods, our team are able to identify the best opportunities hether we are

  • Execllent!!

Dr. parvin Khan Co- Of Officer

Through gaining experience in various economic periods, our team are able to identify the best opportunities hether we are

  • Execllent!!

Chicana males Marketing

Through gaining experience in various economic periods, our team are able to identify the best opportunities hether we are

  • Execllent!!