София 1795 ж.к. Младост Бл.85 вх. А ап.2 +359 879 99 8917 +359 8998 03330

Stanislava Pircheva-Ava

За проблемите в обществото вследствие употребата на психоактивни вещества или употребата е вследствие на проблемите в обществото ще говорим след полунощ на 18 феврурари с Mina Varsano-Варийска, основател на център за терапия на зависими „Отново Аз“, гостуват ни също Ана и Ники, реабилитирани зависими.